راهنمای ثبت نام آنلاین

راهنمای ثبت نام آنلاین

جهت ثبت نام آنلاين پس از بررسی و مطالعه قرارداد و تاييد آن نسبت به وارد کردن شماره تلفن خود در سامانه اقدام نموده و در صورتيکه شماره تلفن اعلام شده امکان ارائه سرويس را داشته باشد وارد قسمت انتخاب سرويس خود بر اساس تعرفه های اعلامی در قسمت سرويس ها و تعرفه ها خواهيد شد. لازم به ذکر است کليه قيمت های ذکر شده بر اساس آخرين مصوبات سازمان بوده و هيچ گونه هزينه مازادی به جز 9% ارزش افزوده بر عهده خريدار نخواهد بود.